Шинэ бичлэгүүд

Монголын эдийн засаг
2:38
279 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Төлөөллийн ардчилал
3:17
34 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Хүний эрх
2:52
1069 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Сурч боловсрох эрх
4:38
38 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө