Шинэ бичлэгүүд

Монголын эдийн засаг
2:38
273 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Төлөөллийн ардчилал
3:17
31 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Хүний эрх
2:52
1062 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Сурч боловсрох эрх
4:38
28 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө