Шинэ бичлэгүүд

Монголын эдийн засаг
2:38
278 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Төлөөллийн ардчилал
3:17
32 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Хүний эрх
2:52
1067 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Сурч боловсрох эрх
4:38
36 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө