Шинэ бичлэгүүд

Монголын эдийн засаг
2:38
268 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Төлөөллийн ардчилал
3:17
30 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Хүний эрх
2:52
1060 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө
Сурч боловсрох эрх
4:38
22 Үзсэн тоо | 2 жилийн өмнө